Roli
Rolex SA – szwajcarskie przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją zegarków, założone w 1905 roku. Jego właścicielem jest Federacja Szwajcarskiego Przemysłu Zegarkowego FHS